Jag förstår

Ansök om ditt certifikat - ”Excellence of Maintenance”

Vad är ett Excellence of Maintenance?

Ett Excellence of Maintenance är ett exklusivt certifikat som utfärdas kostnadsfritt av von Braun Sports Cars på sportbilar från tillverkarna Ferrari, Lamborghini, Aston Martin och Maserati. Det är en värdehandling som styrker din bils tekniska och visuella skick och hur väl din bil har tagits omhand över tid. Det upprättas åt ägaren och överlämnas i ett exklusivt format med inramning. Certifikatet intygar att fordonet uppfyller en mycket god standard och att ägaren vidtagit åtgärder enligt tillverkarens och/eller von Braun Sports Cars rekommendationer över en längre tid. Certifikatet utfärdas på engelska för att vara internationellt gångbart.

Vem kan ansöka?

Du kan själv ansöka om ett Excellence of Maintenance genom att fylla i nedanstående formulär. För att certifikatet ska kunna utfärdas krävs att din bil har servats hos von Braun Sports Cars under de senaste tre åren eller under de senaste tre serviceperioderna, då den också ska ha genomgått rekommenderade åtgärder. De åtgärder som vanligen rekommenderas finner du tillsammans med fasta priser bland bokningsalternativen under respektive modell. Tidsperioden om tre år / tre serviceperioder är till för att von Braun Sports Cars ska få en god möjlighet att bedöma hur väl din bil har omhändertagits över tid.

Ansök